Shoulder-challenge

image

This is all about the shoulders! A great stretch and it works your confidence and balance. Do as many of the steps you want, but rember it’s all about daring to let go and trust your shoulders to hold your weight, it’s a lot easier then it looks!

  1. Start with holding your hands behind your back and stretch your shoulders. Keep your legs wide apart.
  2. Bend over by the hip and keep your legs straight. If you can’t get all the way down try standing wider apart with your legs. If you still can’t touch your head to the floor. stop here and stretch.
  3. Put your chin to your chest and move a bit further with your upperbody, put your shoulders and the your arms in the floor and come up on your tippy-toes, legs still wide apart.
  4. Push your feet up so that your body is resting on your shoulders and your arms. Bend your knees.
  5. If you wan’t, let go of one hand and adjust your feet to meditation-position for a nice finish:)

Axlarna i fokus! Bra för både stretch, självförtroende och balans. Gör så många steg som du vill men kom ihåg att det handlar om att våga och lita på att axlarna klarar ens tyngd. Det är lättare än det ser ut!

  1.  Stå brett isär med benen och knäpp händerna bakom ryggen. Stretcha axlarna.
  2. Böj i höften och luta fram överkroppen. Öka avståndet mellan fötterna om du inte når ner med huvudet mot golvet. Når du ändå inte, stanna här och stretcha.
  3. Luta hakan mot bröstet och fäll fram så att du kan lägga ner axlar och sedan armar i golvet. (Våga släppa och flytta över vikten!) Kom upp på tårna.
  4. Om du vill – släpp en hand och justera benen till meditations-position för en snygg finish:)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s