Lower back pain

imageimage

 

image

Lower backpain can often be explaned by muscle-tightness which gives you an unhealthy posture. Evan if you have strong backmuscles through dynamic exercise, (for example training with heavy weights) many people forget about the static training which is actually what you need to keep a healthy posture in your everyday life. By building up your core strength you can improve the static strength in your stomach and back which helps you use your muscles in the right way and prevents pain in your back.

Here are some poses to work up your static core strength! Try to hold the pose for 20-30 sec.


Ländryggssmärta kan ofta bero på muskelspänningar som ger en osund hållning i ryggen. Även om du har starka ryggmuskler rent dynamiskt (tex via tunga vikter på gymmet) är det många som  glömmer att träna den statiska styrken. Det är till stor del statisk styrka som använts i vardagen och som kan hjälpa till att ge en bra hållning. Genom att träna core-övningar kan man bygga upp den statiska styrkan i mage och rygg vilket gör det lättare att använda musklerna på rätt sätt i vardagen och motverka ryggsmärta.

Här är några bra core-övningar! Försök hålla positionen i 20-30 sek.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s